Inschrijven

Inschrijven voor 2024 is niet meer mogelijk. Alle plekken zijn bezet. Aanmelden voor volgend jaar kan vanaf 1 februari 2025.

Voorwaarden

Voor deelname aan Montmartre Sellingen op 13 juli 2024

 1. Het is aan de organisatie om deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren. Er is een selectiecommissie die met name let op:
  • de kwaliteit, originaliteit en eigenheid in het werk;
  • de diversiteit in het aanbod van de verschillende kunstvormen op de kunstmarkt;
  • of deelnemers vaker hebben meegedaan of nieuw zijn.  

Voeg bij het aanmeldformulier een link naar jouw website of 3 recente foto’s van jouw werk. 

 1. Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2024.
 2. De kosten voor 2024 zijn:
 1. 1 kraam: €50
 2. 1 standplaats zonder kraam: €25
 3. Elektriciteit (optioneel): €12,50 
 1. Ben je geselecteerd? Dan stuurt de organisatie je een bevestiging via e-mail. In deze mail vragen we je om het geld over te maken voor 1 juni 2024. 
 2. Teruggave van het betaalde bedrag is mogelijk als je het festival afzegt voor 1 mei 2024. Uitzonderingen hierop zijn situaties van overmacht (bijvoorbeeld ziekte of overlijden).
 3. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1 meter. De kraam dient afgedekt te worden met een net doek tot aan de grond. 
 4. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kraam. Dit betekent dat je deze verzorgd inricht en na afloop de kraam in de oorspronkelijke staat achterlaat.  
 5. Om logistieke redenen vragen we deelnemers om op een bepaalde tijd te komen. 
 6. Voor de start van het festival (11.00 uur) dienen voertuigen weg te zijn van het terrein. Parkeren kan op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. 
 7. De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven. Voor die tijd mag niet begonnen worden met opruimen. 
 8. De deelnemer draagt zelf zorg voor de afvoer van eigen afval. 
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor publicatie. 
 10. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken. 
Facebook
Instagram